010000, Астана қаласы, Орынбор 8,
Министрліктер Үйі
тел: (7172) 74 30 28
010000, город Астана, ул. Орынбор 8,
Дом Министерств
тел: (7172) 74 30 28
____________№____________________________
__________________________________________
Облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының әкімдіктеріне
Облыстардың, Астана және Алматы
қалаларының Денсаулық
сақтау басқармаларына
03/06/2016 жылғы №24-3-16/3618-и хатқа,
06/06/2016 жылғы №24-3-16/ 3671-и хатқа қосымша
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігі Медициналық қызметке ақы төлеу комитеті Міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыруды енгізу мәселелері бойынша өңірлерде ақпараттық-
түсіндіру жұмысының іс-шаралар жоспары бойынша материалдарды жолдайды.
Қосымша: парақ.
Төрағаның орынбасары Г. Шайхыбекова
Орын: Құлжабаева А.
Тел:74 34 63
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ
МИНИСТРЛІГІ
МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕ
АҚЫ ТӨЛЕУ КОМИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ОПЛАТЫ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Акиматы областей, городов Астаны и Алматы
Управления здравоохранения областей,
городов Алматы и Астана
Дополнительно к исх. №24-3-16/3618-и от 03/06/2016
исх. №24-3-16/ 3671-и от 06/06/2016
Комитет оплаты медицинских услуг Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан направляет материалы по Плану
мероприятий информационно-разъяснительной работы внедрения
обязательного социального медицинского страхования в регионах.
Приложение: листов.
Заместитель председателя Г. Шайхыбекова
Исп: Кулжабаева А.
Тел:8 (7172) 74 34 63